Projecte
El web Barceloneta Proa a la mar: Banc de recursos educatius vol ser un espai virtual de referència per a la comunitat educativa de la Barceloneta, i d'arreu. Recull recursos web, activitats, llibres i documents que permeten als docents treballar la cultura del mar als centres educatius i, d'aquesta manera:
  • Facilitar als docents la cerca de recursos educatius vinculats a la cultura del mar.
  • Oferir un espai de difusió per a les activitats i propostes educatives de les entitats i institucions que treballen per difondre la cultura del mar.
Els recursos presentats estan etiquetats segons el seu contingut, cosa que en facilita la cerca.

L'origen
 
Aquesta proposta sorgeix del grup de formació de Barceloneta Proa a la Mar, una iniciativa comunitària orientada al desenvolupament local del territori, que vol recuperar el mar com a element articulador. Des de sempre, el mar ha estat un tret identitari, històric i cultural de la Barceloneta vinculat a la vida del barri i a la cultura productiva. Des del projecte es volen enfortir els vincles de la població de la Barceloneta amb el mar i revaloritzar-ne el seu potencial i les seves oportunitats.

En aquest sentit, el Banc de recursos sorgeix per recollir en una única eina recursos educatius que permetin els docents del barri de la Barceloneta en concret, però també de la resta de la ciutat i del país, tenir un accés fàcil recursos que facilitin el desenvolupament de projectes i propostes educatives vinculades a la cultura del mar. Si coneixes algun recurs que encara no tenim referenciat i creus pot ser interessant per a la comunitat educativa fes-nos-el arribar a puigrcr@mmb.cat